Vi er klar til at hjælpe dig med din sag

Gå videre med din sag

1
Step 1
2
Step 2
3
Step 3

Fuldmagt

Vi skal bruge din underskrift på, at du har givet DIGURA tilladelse til at føre din juridiske sag.
Du vil får fuldmagten tilsendt pr. e-mail.

OBS: Det er vigtigt, at samtlige lejere i lejekontrakten angives, idét det er et lovmæssigt krav, at vi fører sagen på vegne af samtlige lejere. 

LEJER 1

LEJER 2

LEJER 3

LEJER 4

Afslutning

Når du trykker på knappen nedenfor, vil du (og eventuelle øvrige lejere) modtage en e-mail, hvor fuldmagten underskrives digitalt. Dette gør vi af sikkerhedsmæssige årsager.

Spørgsmål

En Fuldmagt er en tilladelse fra en person (fuldmagtsgiveren) om at lade en anden (fuldmægtigen) handle på sine vegne overfor andre (tredjepart).

Det er derfor også en betingelse, at DIGURA får en såkaldt specialfuldmagt fra dig, når vi skal handle på dine vegne i forbindelse med dine lejeretssag. 

Fuldmagter er grundlæggende til for at beskytte os borgere og undgå, at myndighederne og andre personer udleverer oplysninger om os til andre, eller at andre handler på vores vegne, uden at vi har givet tilladelse til det.

Vi skal bruge en fuldmagt fra alle lejere, der er angivet i lejekontrakten, idét det er et krav, at alle lejere er indforstået med sagen.